Workshop: Design Thinking

 • Kasárne/Kulturpark, budova Bravo, 3. poschodie
 • 21. apríl 2023
 • 9:00 - 17:00

Pozývame vás na v poradí tretí zo série workshopov Cre/active Citizens, tentokrát na tému Design Thinking. Na workshope si postupne prejdeme etapami Design Thinkingu, a to na základe dôkladne vybranej témy, tzv. dizajnovej výzvy. Systematicky prejdeme fázami:

 • ako narábať s nápadom,
 • ako si stanoviť dlhodobý cieľ,
 • ako nájsť najdôležitejšiu časť v procese, na ktorú sa treba sústrediť,
 • na základe čoho sa rozhodovať,
 • ako nápad otestovať.

Zaregistrujte sa čo najskôr, počet miest je limitovaný. Účasť na workshope je bezplatná a uskutoční sa 21. 4. od 9:00 do 17:00 v Kasárňach/Kulturparku, budova Bravo, 3. poschodie.

Čo vás workshop naučí:
 • osvojíte si samotný prístup v rámci co-create a design thinkingu s prvkami metodiky Design Sprint.
 • naučíte sa zvládať výzvy, ktoré vznikajú počas projektu,
 • aj to, ako čo najlepšie využiť skúsenosti tímu pre riešenie danej situácie „out of the box“ myslením a proaktívnym prístupom.

Vďaka workshopu budete s istotou vedieť, či s vaším produktom/službou/procesom mierite tým správnym smerom = „lessons learned“ a aj keď nebude hotový do všetkých detailov, urobíte veľký pokrok k jeho implementácii či distribúcii.


Kto je lektorom?

Matúš Draganovský

Matúš pôsobí ako Managing Partner vo vzdelávacej spoločnosti SUVko Coaching v rámci firemného vzdelávania soft-skills (mäkkých zručností). Zameriava sa na rozvoj ľudského potenciálu a silných stránok stredného a vyššieho manažmentu prostredníctvom dlhodobých vzdelávacích programov využitím dát a personalizácie s dôrazom na adaptáciu zručností. Pomáha budovať učiace sa firemné kultúry založené na vízii, kľúčových hodnotách a tímových rolách. Facilituje tímové workshopy zamerané na kreativitu a efektívnu spoluprácu, kde využíva bohaté 11-ročné skúsenosti z medzinárodných projektov a spoluprác v rámci EU a sveta.

Ako sám často vraví, užíva si networking a inšpiratívne podnety počas procesu. #TrustTheProcess


Metóda Design thinking predstavuje inovatívny prístup k riešeniu problémov, vývoja procesov, produktov a služieb, ktorý sa od štandardných metód líši tým, že sa zameriava na potreby a požiadavky používateľa. V kontexte miest dokáže priniesť služby, ktoré sú pre používateľov príjemné, optimalizované a fungujú efektívne.