Projekt Košice 2.0 odštartoval online Kick Off Meetingom

  • Online podujatie
  • 16. december 2020
  • 17:00 - 18:00

16. decembra 2020 sa uskutočnila úvodná prezentácia projektu Košice 2.0, ktorý je realizovaný vďaka iniciatíve Európskej komisie Mestské inovačné opatrenia (UIA).

Košice sú prvým a zatiaľ aj jediným mestom na Slovensku, ktoré vo výzve uspelo. Vďaka tomu nasledujúce obdobie prinesie do Košíc množstvo aktivít zameraných na vznik nových spoluprác, na šírenie povedomia o dôležitosti a možnostiach občianskej participácie, vytvorí sa zázemie pre inovačný potenciál a vzniknú aj vzdelávacie programy pre úradníkov, občanov a študentov. Projekt tiež podporí podnikateľské aktivity.

Pozrite si Kick Off Meeting: