Workshop: Občianska participácia

  • Kasárne/Kulturpark, budova Bravo
  • 9. február 2023
  • 9:00 - 16:00

Pozývame vás na druhý zo série workshopov Cre/active Citizens, ktorý je venovaný vzdelávaniu občanov v oblastiach rozvoja miest. Workshop Občianska participácia povedú skúsené lektorky z Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB). MIB svojou prácou zvyšuje kvalitu života obyvateľov mesta Bratislava, pretože prináša funkčné riešenia odzrkadľujúce potreby jeho obyvateľov.

  • Workshop Občianska participácia je určený pre občanov a zástupcov, ktorí sa zaujímajú o možnosti participácie na veciach verejných.
  • Účastníkom bude predstavené, čo je participácia, ciele a metódy participácie a prečo participovať a príklady z praxe. Praktická časť workshopu sa bude sústrediť na tvorbu vlastného participatívneho projektu.
  • Kapacita workshopu je obmedzená. Registrujte sa, prosím, do 5.2.
  • Tešíme sa na vás 9. februára o 9:00 v Kasárňach/Kulturparku, v budove Bravo.

>> BEZPLATNÁ REGISTÁCIA DO 5. 2. 2022


Kto sú lektorky?  

Lenka KUDRNOVÁ 

Inkluzívne, bezpečné, zábavné a zdravé štvrte pre všetkých a inšpirácie z miest, ktoré fungujú po celom svete. To Lenku poháňa pri jej práci ako odborníčky na participatívne plánovanie na Metropolitnom inštitúte Bratislavy, kde sa venovala publikácii Ako porozumieť mestu a jeho ľuďom? a projektom v rôznych mierkach. 

Dorota ŠARÍKOVÁ  

Dorota je vyštudovaná antropologička, ktorá sa po dekáde vrátila naspäť na rodné Slovensko. Na Metropolitnom inštitúte Bratislavy sa venuje projektom, v ktorých spoluvytvára bezpečnejšie a príjemnejšie mesto (nielen) pre deti a pre ďalšie zraniteľné skupiny. 

Zuzana ŽURKINOVÁ 

Zuzana po skončení štúdia humanitných vied spolupracovala na viacerých výskumných a participatívnych projektoch s občianskym združením Punkt. Na Metropolitnom inštitúte Bratislavy sa venovala príprave publikácie Ako porozumieť mestu a jeho ľuďom? a tvorbe mestskej stratégie Bratislava 2030.