Nový kultúrný plán – ďalšie kroky

  • Hybridné podujatie
  • 8. september 2021
  • 17:00

Pozývame vás na stretnutie kultúrnej obce, ktorého cieľom je diskutovať o konkrétnych opatreniach, ktoré by malo mesto Košice realizovať v najbližších dvoch rokoch (tvorba akčného plánu).

V máji 2021 schválilo mesto Košice novú kultúrnu stratégiu na roky 2021-2027. Zároveň pripravuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v ktorom by sa mali tiež premietnuť priority v oblasti kultúry.

Program stretnutia:

  • predstavenie kultúrnej stratégie
  • predstavenie doterajšej činnosti pracovnej skupiny kultúra, vzdelávanie, šport (pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja)
  • predstavenie činnosti Living Labu k inkluzívnej kultúre
  • diskusia – priority potrebné realizovať v súčasnej situácii
  • neformálne posedenie

Podujatie sa uskutoční v hybridnej forme:

Na podujatie je potrebné vopred sa zaregistrovať prostredníctvom tohto formulára.

Miesto konania fyzického podujatia: Sála v budove Alfa, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2