Košice 2.0 x UNESCO: Meetup

  • Kasárne/Kulturpark, Alfa
  • 23. november 2022
  • 10:00

Sieť UNESCO Creative Cities Network (UCCN) bola vytvorená v roku 2004 na podporu spolupráce s mestami a medzi mestami, ktoré označili kreativitu za strategický faktor trvalo udržateľného rozvoja miest. Mestá, ktoré v súčasnosti tvoria túto sieť, spolupracujú na spoločnom cieli: umiestniť kreativitu a kultúrny priemysel do centra svojich plánov rozvoja na miestnej úrovni a aktívne spolupracovať na medzinárodnej úrovni.

Zapojením sa do siete sa mestá zaväzujú zdieľať svoje najlepšie postupy a rozvíjať partnerstvá zahŕňajúce verejný a súkromný sektor, ako aj občiansku spoločnosť s cieľom:

• posilniť tvorbu, produkciu, distribúciu a šírenie kultúrnych aktivít, tovarov a služieb;
• rozvíjať centrá kreativity a inovácie a rozširovať príležitosti pre tvorcov a profesionálov v kultúrnom sektore;
• zlepšiť prístup ku kultúrnemu životu a účasť na ňom, najmä pre marginalizované alebo zraniteľné skupiny a jednotlivcov;
• plne integrovať kultúru a kreativitu do plánov trvalo udržateľného rozvoja.

Sieť kreatívnych miest je privilegovaným partnerom UNESCO nielen ako platforma na uvažovanie o úlohe kreativity ako páky pre trvalo udržateľný rozvoj, ale aj ako živná pôda pre akcie a inovácie, najmä pre implementáciu Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj.

Sieť pokrýva sedem kreatívnych oblastí: remeslá a ľudové umenie, mediálne umenie, film, dizajn, gastronómia, literatúra a hudba.

Mesto Košice je súčasťou Siete od roku 2017 a Creative Industry Košice je ústredným bodom pre všetky aktivity v rámci siete. Spolupráca s inými mestami zo siete zahŕňa projekt virtuálnej rezidencie City to City, ako aj mnoho bilaterálnych projektov v rámci rôznych medzinárodných projektov.

Počas Art & Tech Days budú mať 23. novembra zástupcovia 22 miest členov klastra Cities of Media Arts pravidelné pracovné stretnutie.

Viac informácií o festivale nájdeš na stránke Art & Tech Days.

Lístky na ostatné podujatia Art & Tech Days 2022 v predaji:
Opening Act: bit.ly/opening_act
Konferencia: bit.ly/atdays_conference

Podujatie sa koná v spolupráci s projektom Košice 2.0, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia.