Creative data #5: Od dát k vizualizácii

  • Online podujatie
  • 29. jún 2022
  • 14:00
Pozývame vás na workshop s UX a grafickou dizajnérkou Annou Ulahelovou, na ktorom sa prejdeme procesom premýšľania a analýz, ktoré predchádzajú vizualizácii dát. Lektorka nám ukáže, ako ich využíva vo vlastnom dizajnérskom procese.

Workshop je určený každému, kto ma záujem o dátovú vizualizáciu a chce si proces vyskúšať z pohľadu dizajnéra alebo dizajnérky, prípadne sa chce podeliť s vlastnými skúsenosťami.

 


Registrácia je uzavretá.


 

Na workshope sa tiež zameriame na využitie vizualizácií pri skúmaní tém mesta Košice v rámci jeho platformy pre otvorené dáta. 

Priblížime si: 

  • ako dáta analyzovať a identifikovať kľúčové témy pomocou metódy branstormingu, 
  • aké vizuálne štruktúry grafov je vhodné použiť pre akú situáciu a čítanie, 
  • ako si skicovaním rozmyslieť vhodnú vizualizáciu daného problému, 
  • ako to všetko dať dokopy v Raw Graphs a prečo je tento nástroj užitočný pre dizajnérov. 

Pracovať budeme v nástrojoch Miro (https://miro.com/) a Raw Graphs (https://www.rawgraphs.io/), ktoré sú zadarmo dostupné online. Potrebujete len dobré pripojenie k internetu.  

Kto je Anna Ulahelová? 

Anna Ulahelová

Anna je dizajnérka na rozhraní UX, informačného a grafického dizajnu. Rada pozoruje a skúma témy, ktoré sú prepojené so spoločnosťou, mestom a prostredím, pričom na pochopenie problému a ideáciu využíva vizualizácie a diagramy. Aktuálne pracuje na rôznych projektoch súvisiacich s kultúrou, dizajnom a prostredím na Slovensku. Ako UX dizajnérka spolupracuje s českou spoločnosťou Stride XL, ktorá sa venuje strategickému dizajnu a inováciám.  

Portfólio: https://cargocollective.com/au-folio