Creative data #4: Sila kvalitatívnych metód

  • Kasárne Kulturpark (seminárna miestnosť, budova Alfa)
  • 1. jún 2022
  • 8:30 - 15:00
Pozývame vás na štvrté podujatie série Creative data. Tentoraz sa na workshope pozrieme na to, akú silu majú vo výskume kvalitatívne metódy.

Všeobecné povedomie o výskume a informáciách sa často pohybuje v sfére kvantitatívnych metód a štatisky. Ak výskumy za sebou nemajú vysoké čísla respondentov a priemerné skóre, často sa na ne môžeme pozerať s nedôverou. Avšak kvalitatívny výskum, ktorý operuje s malým počtom respondentov, nám častokrát dokáže odhaliť oveľa hlbší, bohatší a plnší obraz o ľuďoch a ich správaní, než čistý kvantitatívny prístup.


Na workshop už nie je možné sa prihlásiť z dôvodu naplnenia kapacity.

Na tomto workshope si predstavíme:
  • čo je kvalitatívny výskum a akým spôsobom nám vie povedať, čo sa deje a prečo sa to deje,
  • kedy ho použiť,
  • čo sú jeho hlavné metódy, ich plusy a mínusy, a ich najlepšie využitia,
  • aké sú “best practices” pri jednotlivých metódach,
  • ako kvalitatívny výskum prezentovať a komunikovať,
  • ako kvalitatívny výskum kombinovať s kvantitatívnym.

Workshop sa koná prezenčne a bude obsahovať praktické úlohy, aby ste si nové poznatky mohli rovno aj vyskúšať. Lektorka sa k nám pripojí online. 

Kto je Mária Friedmannová?

Mária má za sebou desať rokov praxe v kvalitatívnom a kvantitatívnom psychologickom výskume. Vyštudovala bilingválne gymnázium v Košiciach a absolvovala trojročné bakalárske štúdium sociálnej antropológie a genetiky na Univerzite v Oxforde. V Oxforde pokračovala v postgraduálnom magisterskom a doktorandskom štúdiu psychológie, kde skúmala, ako funguje porozumenie čítaného textu. Popri štúdiu založila letnú akadémiu pre stredoškolákov Discover a začala pracovať v aplikovanom výskume o interakcii ľudí s technológiami. Takmer štyri roky pracovala ako UX výskumníčka v Googli v Zürichu, a potom začala pracovať ako nezávislý UX výskumník pre veľke firmy, startupy
a neziskové organizácie (Boehringer Ingelheim, LEAF, Matsuko, Blueheart etc.).

Okrem UX je Máriina srdcová téma oblasť duševného zdravia, vrámci ktorej pracovala s organizáciou Nevypust Duši a projektom Forbes (Ne)Vyhorení.