Creative data #3: Responzívne vizualizačné techniky

  • Kasárne Kulturpark (seminárna miestnosť, budova Alfa)
  • 31. máj 2022
  • 13:00

Pokračujeme v sérii Creative data a tentoraz vás pozývame na unikátny workshop vedený trojicou lektorov:

  • Boris Vaitovič (výtvarník a pedagóg)
  • Jakub Pišek (novomediálny umelec)
  • Ľubomír Šnajder (pedagóg a popularizátor programovania)

Ako sa prihlásiť?

Na podujatie je potrebné vopred sa zaregistrovať na bit.ly/CreativeData_3. POZOR! Kapacita workshopu je obmedzená na maximálne 25 osôb.


Čomu sa budeme venovať?

V dobe klimatických zmien, zahusťovania populácie či množstva odpadu sa otvárajú nové otázky kvality života, ako všeobecne, tak aj v aglomerácii. Svojím rozsahom prekračujú hranice etiky, vedy, umenia či technológie a spoločne hľadajú cestu k netradičným spôsobom využívania informácií o aktuálnom stave nášho mesta.

Cieľom workshopu je kreatívnym spôsobom vizualizovať dáta zo senzoru kvality ovzdušia prevažne v softvéri Pure Data. Výsledky workshopu budú prezentované na výstave KLÍMA 2023.

Kto sú lektori?
  • PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD.

Výtvarník a pedagóg ateliéru nových médií na Fakulte umení TUKE. Dlhodobo sa venuje ekologicky orientovaným projektom s využívaním reziduálnych energií, vyvíjaniu autorského hardware, neobvyklým prezentačným technikám a galerijným site-specific inštaláciám.

  • Mgr. art. Jakub Pišek

Novomediálny umelec, autor responzívnych a robotických inštalácií, rozmerných mappingov, systému BarcodeDJ a HaloGenerátor, dlhodobo spolupracuje na interaktívnych scénogafických projektoch a vizualizáciách zvukových predstavení.

  • Doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

Zaoberá sa bádateľsky orientovaným vyučovaním informatiky, programovaním mobilných aplikácií a neformálnym vzdelávaním informaticky talentovanej mládeže. Pôsobí na UPJŠ Košice.