Creative data #2: Vizualizácia otvorených dát v Power BI

  • Online podujatie
  • 30. marec 2022
  • 13:00 - 17:00
Pozývame Vás na online workshop s Lukášom Jankovičom (o.z. Alvaria), na ktorom Vás naučí vizualizovať (otvorené) dáta v jednom z najvyužívanejších nástrojov – Microsoft Power BI.  

Vizualizácia dát je umením nájsť v číslach to, čo na prvý pohľad nie je viditeľné – rozprávať príbeh, pozrieť sa na svet z novej perspektívy.

Workshop sa uskutoční online na platforme ZOOM. Registrovať sa môžete už teraz na linku: bit.ly/Creativedata_2.

Čomu sa budeme venovať? 

  • Povieme si, čo sa skrýva pod pojmom otvorené dáta, na akých miestach ich vieme nájsť, ako ich stiahnuť a zhodnotiť ich kvalitu.  
  • Vyskúšame si prácu v Power BI, od práce s datasetmi cez rôzne zaujímavé typy grafov, interaktívnych vizualizácií až po ich publikovanie na webe. 
  • Predstavíme si aj ďalšie možnosti a nástroje na vizualizáciu dát, akými sú napríklad Tableau, Datawrapper alebo Google Data Studio. 

Komu je workshop určený? 

  • študentom umeleckých a ekonomických smerov vysokých a stredných škôl, 
  • umelcom a kreatívcom, ktorí sa zaujímajú o vizuálnu komunikáciu dát, 
  • vedcom, výskumníkom, dátovým analytikom a ďalším nadšencom, ktorí hľadajú atraktívnejšie spôsoby prezentácie dát. 

Kto je Lukáš Jankovič?

Lukáš vyštudoval politológiu na UK v Bratislave a Fakulte sociálních studií v Brne. Už počas štúdia sa zaujímal o transparentnosť a možnosti spracovania dát. 4 roky pracoval na Ministerstve dopravy a výstavby SR, kde sa venoval štatistike, analytike a otvoreným dátam. V súčasnosti pôsobí ako dátový analytik v OZ Alvaria, kde sa venuje príkladom použitia otvorených dát, ich propagácii a lektorstvu v oblasti vizualizácie dát. 

Pre absolvovanie workshopu nie je potrebné mať žiadne predchádzajúce skúsenosti s prácou v Power BI ani zakúpenú žiadnu licenciu.  

Počet účastníkov workshopu je limitovaný (max. 40).