Beseda s expertmi na klímu, inklúziu a historické dedičstvo

 • Park Anička pri Gajdovke
 • 20. august 2022
 • 14:00

Strávte s nami príjemné popoludnie v rekreačnom areáli Anička, počas ktorého sa dozviete, aké závery priniesol výskum Citizen Experience and Wellbeing Institute (CXI) realizovaný v tejto lokalite.

Zapojiť sa tiež môžete do besedy s expertkami a expertmi, ktorí nám Aničku predstavia v kontexte zmeny klímy, inkluzívneho priestoru a historického významu.


Program:

14:00 – 16:00 Privíta vás mobilné mestské laboratórium (MUL) a výskumníci CXI, ktorí poukážu na dôležitosť Aničky v ekosystéme mesta Košice.
16:00 – 18:00 Urban Talk: Anička

Rekreačný areál Anička pravidelne navštevujú stovky Košičanov. Je obľúbeným miestom, kde rodiny i jednotlivci trávia svoj voľný čas. Málokto si však uvedomuje špecifiká tejto lokality:  

 • MIKROKLÍMA, vďaka ktorej je park Anička útočiskom Košičanom v horúcom letnom období. Pozrieme sa na to, aký je jej vplyv na celkovú klímu mesta. Je možné túto kvalitu parku udržať aj v budúcnosti.
 • INKLÚZÍVNY PRIESTOR, prirodzene obľúbený u znevýhodnených skupín a ľudí so sťaženým pohybom. Prečo je to tak a aký význam v meste má Anička z pohľadu inklúzie.
 • HISTÓRIA, ktorá pomaly upadá do zabudnutia. Kedysi slávny kúpeľno-rekreačný komplex stratil svojho genia loci v 70. rokoch 20. storočia. S expertom na kúpeľníctvo preto otvoríme otázku hodnoty historického dedičstva Aničky. 

Na tieto témy budú diskutovať: 

 • Viktória Mravčáková / SPOLKA 
 • Petr Kropp, hlavný architekt mesta Košice
 • Andrej Šteiner / Karpatský rozvojový inštitút  
 • Martin Zaiček / Spoločnosť Jaromíra Krejcara a Slovenská komora architektov 
 • Moderuje Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice 

18:00 – 20:00  Priestor pre neformálne stretnutia s výskumníkmi a expertmi, možnosť preštudovať si výskumnú správu z dielne CXI. 

 VSTUP VOĽNÝ 

Zmena programu vyhradená. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v náhradnom termíne.