Ako myslieť na všetkých pri kultúrnych podujatiach?

  • Kasárne/Kulturpark
  • 28. september 2021

Zapojte sa do tvorby inkluzívnych riešení pre kultúrne priestory a podujatia v Košiciach. Počas troch stretnutí budeme vytvárať návrhy praktických krokov pre sprístupnenie kultúry v Košiciach rôznym skupinám so sťaženým prístupom. Nadväzujeme tak na nový Kultúrny plán, v ktorom je jednou z priorít rozvoj komunitného života.

Aby komunitný život prekvital, je dôležité posilňovanie rôznorodosti a prístupnosti ku kultúrnym aktivitám, ktoré v meste máme. Príležitosti na kultúrny život by mali byť distribuované rovnako, bez ohľadu na vek, príslušnosť k menšine, sociálny pôvod. Zameriame sa na tieto skupiny:

  • Seniorky a seniori
  • Zdravotne znevýhodnení
  • Marginalizované skupiny
Pre koho je podujatie určené?
  • Kultúrne manažérky/manažéri
  • Umelkyne a umelci, či inak kreatívne tvoriaci ľudia
  • Výskumníčky a výskumníci
  • Návštevníčky a návštevníci kultúrnych podujatí
  • Ktokoľvek, kto má rád kultúru a pociťuje, že sa k nej ťažko v našom meste môže dostať

Stretnutia budú prebiehať v Kasárňach/Kulturparku a využijeme počas nich metódu s názvom Living Lab, ktorá nás prevedie procesom tvorby praktických riešení.

Stretnutia sa uskutočnia:
27.9.: 14:00 – 18:00
28.9.: 14:00 – 18:00
12.10.: 14:00 – 17:00

Registrácia na: https://bit.ly/Ako_mysliet_na_vsetkych
Stretnutia budú v režime OTP.