Druhý hackathon série City Hacks spojil šikovných ľudí zo Slovenska a Ukrajiny


[Hackathony, Video]

Cieľom 24-hodinového maratónu nápadov a kódovania bolo nájsť spôsoby, ako zjednodušiť prístup ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine na slovenský pracovný trh. Tímy opäť hľadali riešenia aktuálneho problému v našom meste.

„V uplynulých mesiacoch mali Košičania možnosť vidieť, aký dopad má vojna na život ľudí. Ukázalo sa, že bez ohľadu na to, ako dlho tu človek zostáva, na zabezpečenie živobytia potrebuje prácu,“ vysvetľuje Marek Lavčák, koordinátor podujatia.  

Zjednodušenie prístupu na pracovný trh môže znamenať odstránenie jazykovej bariéry, lepšiu orientáciu v ponukách práce či možnosť priamo komunikovať s potenciálnym zamestnávateľom. „Spôsob vyhľadávania práce, ktorý funguje na Slovensku, potrebujeme prispôsobiť podmienkam, v akých sa Ukrajinky a Ukrajinci aktuálne nachádzajú. Mnohí sú bez internetu či počítačov, prácu si hľadajú prostredníctvom mobilných telefónov,“ dopĺňa Marek.  

Hlavnú úlohu zohrala príprava

Úlohou každého z tímov bolo preto naštudovať si problematiku hneď v prvom kroku. K dispozícii mali dáta od popredného internetového pracovného portálu Profesia.sk. „Veľmi dobre si uvedomujeme dôležitosť inovácií, ktoré sa snažíme prinášať aj do našich produktov. Možnosť byť partnerom Hack for Help nám dala príležitosť pozrieť sa na aktuálny problém novou optikou,“ hovorí Anton Khúla, marketingový špecialista Profesia.sk. Podobne hodnotí výhody hackathonov aj Richard Dlhý, vedúci Oddelenia strategického rozvoja mesta Košice: „Ľudia, ktorí sa tu stretli, nie sú zaťažení dennou rutinou zamestnancov magistrátu, legislatívou alebo byrokraciou. Pre nás je to príležitosť vidieť situáciu z iných, nových uhlov.“ 

Hackathon vyvrcholil prezentáciami projektov v podvečer druhého dňa. Napriek únave sa všetky tímy snažili čo najlepšie predstaviť finálne riešenia. Prvým bola webová aplikácia s názvom POJO, ktorej cieľom bolo uľahčiť vyhľadávanie krátkodobého zamestnania aj vďaka funkcionalitám, ako chatbot s live prekladom, zobrazenie ponúk na mape, možnosť hodnotiť zamestnávateľa a zamestnanca alebo poskytnutie právnej pomoci.

Webová stránka Work Finder SK&UA využívala pri hľadaní optimálneho zamestnania umelú inteligenciu. Ako vstupné dáta využívala profil uchádzača s jeho vzdelaním a pracovnými skúsenosťami. Samozrejmosťou bol preklad do rodného jazyka.

Víťazom sa napokon stal tím, ktorý naprogramoval aplikáciu SomzUA.sk implementovateľnú na akýkoľvek pracovný portál. Tá umožňovala riešiť požiadavky, akými sú stráženie detí, právne poradenstvo či jazykové kurzy. Svoj nápad autori konzultovali s ukrajinskou dobrovoľníčkou, ktorá od začiatku krízy pomáhala matkám na Slovensku.

Práve veľká miera pozornosti venovaná najzraniteľnejšej skupine matiek s deťmi bola jedným z kritérií, ktoré rozhodli o víťazoch. „Empatický prístup, ktorý zohľadňoval špecifické potreby týchto žien, posunul projekt ďalej, smerom k tomu, o čom je aj projekt Košice 2.0 – približovať služby mesta jeho obyvateľom čo najadresnejšie,“ vysvetľuje Mišo Hudák z Východného pobrežia.  

S hackathonmi nekončíme!

Formát City Hacks pokračuje v svojej sérii mestských výziev. Už čoskoro sa môžete tešiť na ďalší intenzívny kreatívny maratón, ktorého téma bude nepochybne opäť vysoko aktuálna. Nechajte sa prekvapiť a sledujte nás!