DOTAZNÍK: Ako by mal vyzerať budúci areál Technickej univerzity v Košiciach?


[MUL]
Autor:

Povedzte nám, ako by podľa vás malo vyzerať prostredie Campusu TUKE (areál Technickej univerzity v Košiciach) a aké služby by mal tento priestor ponúkať!

Študenti, aboslventi, pedagógovia, obyvatelia MČ Sever aj občasní návštevníci. Ulice Komenského, Letná, Boženy Němcovej a Watsonova vymedzujú v srdci Severu mesta Košice veľký obdĺžník. Rozumieme, že jeho používanie nie je jednoduché, a preto sa vás chceme spýtať, ako by bolo možné využívať toto miesto lepšie, ľahšie a prehľadnejšie

Venujte 6-8 minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Odpovede nám pomôžu definovať návrhy a odporúčania pre zlepšenie prostredia a služieb ponúkaných v Campuse TUKE.

Dotazník pripravilo Východné pobrežie ako jednu z aktivít MUL (Mobilné mestské laboratórium).