Do rozvoja mesta zapájame občanov. Koho, ak nie vás a kedy, ak nie teraz?


[CXI]

Ak chceme riešiť mestské výzvy, ktorých má mesto Košice mnoho, potrebujeme pomoc aktívnych občanov. Vzdelávací program Cre/Active citizens vytvára z občanov a komunít odborníkov, ktorí dokážu aktívne prispieť k zlepšeniu svojho mesta. Môžu podporovať prácu tvorcov miestnych politík a stať sa súčasťou rozhodovacích procesov či inovatívnych projektov.

Aktívni občania sú pre rozvoj mesta kľúčoví 

Spoločne s naším mestom čelíme mnohým výzvam a my, jeho obyvatelia. Či už to je rozbitý chodník pred vaším domom, chýbajúca bezpečná cyklotrasa po ceste do práce, meškajúci autobus, znečistené lavičky alebo rozfúkané odpadky. Sú tu aj väčšie výzvy, medzinárodné – odliv mladých a šikovných ľudí, zvyšujúce sa teploty alebo bezpečný verejný priestor.   

Tieto problémy nie je žiadne mesto schopné vyriešiť samo. Na to musí zapojiť aj svojich občanov, ktorí tu zohrávajú kľúčovú úlohu – výzvy dokážu správne identifikovať a následne ich pomôcť vyriešiť.

Vaše každodenné interakcie s mestom z vás robia jedinečných odborníkov, ktorých by mesto Košice nikde inde nenašlo.  

Program Cre/active citizens chce týchto odborníkov spojiť a ukázať tak mestu pridanú hodnotu občianskej angažovanosti pri jeho rozvoji. Hlavným zámerom programu je poskytnúť občanom mesta nové zručnosti, alebo pripomenúť im tie už nadobudnuté. Program tak umožní vyššiu a efektívnejšiu angažovanosť verejnosti na mestskom rozvoji. Lebo bez vás – občanov, a vášho času a energie sa bude mesto rozvíjať veľmi ťažko. Cieľovou skupinou programu sú občania mesta Košice a zástupcovia komunít, ktoré v meste pôsobia a majú ambíciu podieľať sa na udržateľnom rozvoji svojho mesta. 

Udržateľný rozvoj miest je závislý od aktívnych obyvateľov. V spolupráci s nimi dokáže mesto lepšie pochopiť problémy, ktoré je potrebné vyriešiť, prísť na  efektívne riešenia a zlepšiť život obyvateľov. Zapojenie sa do rozvoja mesta má pozitívny vplyv na šťastie, kvalitu života a well-being jednotlivcov aj komunít.

Program sa skladá zo štyroch interaktívnych workshopov

  1. Občianska veda 

Na workshope Občianska veda sa účastníci naučia, ako pracovať s mestskými dátami. Týmto workshopom chceme vytvoriť angažovanú skupinu obyvateľov, ktorí vedia kriticky premýšľať o dátach a poznajú vedecké metódy na ich zber a analýzu. Táto skupina občanov, tak dokáže prispieť k rozhodovaniu o riešeniach mestských výziev na základe dát. Workshop je vhodný pre všetkých obyvateľov, ktorí majú záujem o prácu s dátami a kritické vyhodnocovanie dát. 

  1. Občianska participácia 

Občianska participácia spočíva v účasti verejnosti na rozhodovaní a rozvoji mesta. Na tomto workshope sa účastníci naučia, prečo a ako participovať, aké participatívne nástroje existujú. Praktická časť workshopu sa zameria na to, ako vytvoriť vlastný participatívny projekt. Keď obyvatelia budú vedieť, ako má správne participatívny proces vyzerať, dokážu tak mestu pomôcť a efektívne sa do procesu zapojiť. Workshop je vhodný pre začiatočníkov ale aj pokročilých v téme občianskej participácie. 

  1. Design thinking 

Metóda Design thinking je inovatívny prístup k riešeniu problémov, vývoja procesov, produktov a služieb, ktorý sa od štandardných metód líši tým, že sa zameriava na potreby a požiadavky používateľa. V kontexte miest dokáže táto metóda priniesť služby, ktoré sú pre používateľov príjemné, optimalizované a fungujú efektívne. Využívanie tejto metódy vo verejnom sektore zatiaľ nie je na Slovensku významne rozšírené. Predstavitelia mesta Košice si však týmto workshopom už prešli. Teraz chceme, aby tento nástroj dostali aj obyvatelia mesta. Workshop je vhodný pre začiatočníkov, ale aj pokročilých v oblasti Design thinking.  

  1. Dáta pre kultúrny a kreatívny priemysel 

Rozhodovanie na základe dát je prístup, ktorý by mali adoptovať všetky sektory a kultúrny a kreatívny sektor nie je výnimkou. Tento workshop už prebehol počas jesene 2022 a zúčastnili sa ho predstavitelia kultúrneho a kreatívneho priemyslu na území Košického kraja. Na tomto workshope sa účastníci dozvedeli, ako hľadať a tvoriť dáta, ako ich spracovať a analyzovať  a výhody a bariéry dátovo riadených inštitúcií.  

Workshopy prebehnú na jar 2023. Môžete sa zúčastniť všetkých workshopov a stať sa tak aktívnym občanom vybaveným všetkými nástrojmi alebo si vybrať jednu tému, v ktorej by ste sa chceli špecializovať. O konkrétnych dátumoch workshopov vás budeme včas informovať na našom webe, prostredníctvom sociálnych sietí alebo naším newsletterom.  

Zaujal vás tento program? Prosím vyplňte krátky dotazník, ktorý vám nezaberie viac ako 3 minúty. Výsledky dotazníka nám pomôžu pripraviť program tak, aby bol prístupný pre všetkých občanov a aby ste sa ho mohli zúčastniť aj vy.  

Vývoj a realizácia vzdelávacieho programu Cre/Acive citizens je súčasťou implementácie projektu Košice 2.0, ktorý je realizovaný vďaka iniciatíve Európskej komisie Mestské inovačné opatrenia (UIA). Garantom vzdelávacieho programu Cre/Active citizens je novovybudovaný Citizen Experience and Well-being Institute (CXI), ktorý vznikol ako súčasť implementácie projektu a jednotlivé kurzy budú vyvinuté v spolupráci s partnermi projektu a externými lektormi.