Kategória: CXI

Košice ako mesto šťastných obyvateľov


[CXI, Video]
Well-being človeka je individuálny stav pocitu zdravia a šťastia, celkový stav spokojnosti so svojím životom. Prostredie, v ktorom človek žije, bývanie, vzájomná dôvera, kultúra a kvalita...

MUL: Nové mestské parky


[CXI, Fotoreport, MUL]
Mobilné mestské laboratórium (MUL) v spolupráci s CX Inštitútom začalo svoje aktivity sériou stretnutí pod názvom Nové mestské parky. Ich spoločným cieľom je zapojiť verejnosť do participatívneho p...