Projekt Košice 2.0 odštartoval online Kick Off Meetingom!


[UIA]

16. decembra 2020 sa konala úvodná prezentácia projektu Košice 2.0, ktorý je realizovaný vďaka iniciatíve Európskej komisie Mestské inovačné opatrenia (UIA). Košice sú prvým a zatiaľ aj jediným mestom na Slovensku, ktoré vo výzve uspelo. Vďaka tomu nasledujúce obdobie prinesie do Košíc množstvo aktivít zameraných na vznik nových spoluprác, na šírenie povedomia o dôležitosti a možnostiach občianskej participácie, vytvorí sa zázemie pre inovačný potenciál a vzniknú aj vzdelávacie programy pre úradníkov, občanov a študentov. Projekt tiež podporí podnikateľské aktivity.

Pozrite si video z úvodného Kick Off Meetingu: