Autor Alexandra Mareková

Urban Talk Anička


[CXI, Urban Talk Anička]
Koncom augusta sa v rámci projektu Košice 2.0. konala diskusia v parku Anička. Diskusia bola súčasťou formátu Urban Talks, ktoré vám prinášajú debaty odborníkov na témy súvisiace s verejným priesto...

Verejný priestor a dobrý život v meste


[CXI]
Verejné priestory sú ako pulzujúce tepny mestského organizmu, ktoré zásobujú živou energiou v ňom existujúce komunity. Aj samotná pandémia Covid-19 preukázala, akú nezastupiteľnú úlohu v kvalite ži...